Retur

Hur returnerar jag?

Är det möjligt att returnera min beställning?

Ja, det är möjligt. Om du inte är nöjd med de varor du har beställt har du möjlighet att returnera dem inom 30 dagar efter mottagandet. I detta fall måste beställningen uppfylla följande villkor: Retur skickas alltid till oss på ScandiLife. Returen skickas ALLTID till vårt lager i Jönköping.

1. Beställningen innehåller fortfarande alla lämpliga delar, komponenter och förpackningen haranlände exakt som produkten. 

2. Normal hantering av produkten är uppenbar, brott på grund av ovarsam hantering är uteslutet.

3. Produkter för vilka hygien är viktigt har rengjorts noggrant innan retur processenpåbörjas.

4. Produkten har konstaterats vara defekt omedelbart efter mottagandet.

5. Vi har rätt att debitera kunden för fraktkostnader.

6. En retur kommer att behandlas inom 7 arbetsdagar och om villkoren är uppfyllda kommer returen kommer att bekräftas officiellt inom denna period.*Vi förbehåller oss rätten att vägra returnerade varor om vi misstänker att varorna har använts eller skadats utan vårt eget fel.

 

Hur kan jag returnera min beställning?

Om din beställning uppfyller ovanstående villkor måste du göra följande för att påbörja returprocessen. Skicka ett e-postmeddelande till: kundtjanst@scandilife.se.

Se till att e-postmeddelandet innehåller följande:

Beställningsnummer, Anledning till retur förfrågan, Foto av produkten i händelse av brott, Förnamn + efternamn på kunden, Kundens adress. Vi på ScandiLife har igen rätt att neka dig en retur så länge produkten inte har skadats under din ägo. Du som kund har alltid 30-dagars öppet med köp, med start från den dagen du mottog ditt paket.

Vi kommer sedan att prata med dig och ge dig returadressen. Skicka aldrig returen till avsändaren, vi kommer att skicka dig rätt adress efter att du har bett oss att göra det.  Retur skickas alltid till oss på ScandiLife. Returen skickas ALLTID till vårt lager i Jönköping.

Du som kund är ansvarig för fraktkostnaderna för att returnera produkten. Om fraktkostnaden överstigen 150kr så betalar vi resterande.

Konsumenten har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelse om konsumenten är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del har samband med hans eller hennes kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet:

A. VILLKOR FÖR AVBESTÄLLNING: Rätt till avbeställning. Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör har mottagit eller accepterat de sista varorna. Eftersom vi arbetar med ett helt automatiserat system utförs beställningar så snart de har lagts .Därför kan vi inte avbryta leveransprocessen fram till leveransen, så en återbetalning är inte möjligvid mottagandet av varorna. Ni behöver först ta emot varorna 

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss med hjälp av en tydlig förklaring om ditt beslut att dra dig ur detta avtal. Återkallelsen är slutförd när vi har mottagit varorna. Kostnaden för att returnera varorna ska bäras av köparen.

Rekord för försändelser i transit.

Eftersom våra varor skickas från Asien kan det förekomma längre transittider som vi inte kan ingen kontroll över. Om varorna redan är på väg till dig är avbokning inte möjlig. Vänligen vänta tills du har mottagit varorna kontakta oss sedan. Naturligtvis kan du informera oss i förväg om din avbeställning .För att vi ska kunna garantera dig snabbast möjliga retur ber vi dig att skicka oss en bekräftelse.

 

Konsekvenser av tillbakadragande

Om du frånträder detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, med undantag för leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottagit meddelande om att du frånträder detta avtal och mottagit varorna. För denna återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning.

 

 Reklamation:

  1. Reklamationstid: Konsumenten måste reklamera felet inom skälig tid från upptäckten. Om detta sker inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid. Om felet upptäcks precis innan tre år har gått, har konsumenten ytterligare två månader på sig att reklamera.

  2. Reklamationsrätt: Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. Konsumenten har rätt att reklamera varan i tre år, även om det finns en garanti på ett år.

  3. Våra skyldigheter vid ursprungliga fel: När felet på produkten är ursprungligt och reklameras i rätt tid, är vi skyldiga att antingen reparera felet, byta till en ny vara, ge prisavdrag, låta konsumenten häva köpet och få pengar tillbaka, ge ersättning för reparation, låta konsumenten hålla inne betalning eller ge skadestånd. Under reklamationen har konsumenten rätt att hålla inne betalning motsvarande kravet. Vi som företag beslutar hur vi ska kompensera dig.